Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Årsredovisning 2016 för Västra Götalandsregionen

Regionfullmäktige 4 april 2017

Västra Götalandsregionens (VGR) befinner sig ett gynnsamt ekonomiskt läge just nu då 2016 innebar ett positivt ekonomiskt överskott med 1,4 miljarder kronor. Det visar årsredovisningen som är klar och presenterades för regionfullmäktige på tisdagen. Regionfullmäktige godkände redovisningen och reserverar överskottet i det egna kapitalet.

Överskottet ger VGR goda möjligheter att möta delar av de framtida ekonomiska utmaningarna, hantera engångskostnader för omställningen av vården och därmed begränsa den ekonomiska belastningen på sjukvårdens nuvarande uppdrag.

Under 2016 har ett av VGR:s viktigaste arbeten inletts, omställningen av vården, vilket är ett arbete som i grunden kommer att förändra hur vård bedrivs, hur invånare söker och får vård men också synen på vård. Omställningen behövs för att möta framtida utmaningar, använda digitaliseringens möjligheter och ge fler invånare bättre, mer kvalitativ och individanpassad vård.

Gemensamma krafttag för fullföljda studier

2016 var året då VGR, tillsammans med kommunerna, tog krafttag i arbetet med fullföljda studier. Ansvaret för utbildning ligger primärt hos kommunerna men att studier fullföljs har effekter för såväl utanförskap och hälsa som ligger inom ramen för regionens ansvar. Det är därmed en viktig pusselbit som fallit på plats.

Höga ambitioner som arbetsgivare

Under 2016 har VGR satt målet att på sikt bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare och därmed lagt grunden för att attrahera arbetskraft och kompetens i framtiden.

Positiva resultat i resandeutvecklingen

2016 passerade VGR siffran 300 miljoner kollektivtrafikresor per år vilket är enligt plan och är på god väg mot målet att fördubbla kollektivtrafik-resandet till 2025 och att ställa om till ett hållbart transportsystem.

Beslut: enligt förslag

Kommentarer/Tid

13:27

Program
13 av 19
Publicerad
tisdag 04 april 2017

Regionfullmäktige 4 april 2017