Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 9-10

Regionfullmäktige 4 april 2017

9. Revidering av finansiella riktlinjer för Västra Götalandsregionen och dess anknutna stiftelser

Västra Götalandsregionen (VGR) har två dokument som anger ramar och riktlinjer för VGR:s finansverksamhet samt kapitalförvaltningen för VGR:s anknutna stiftelser. Koncernkontoret ser över dessa dokument årligen och lämnar förslag till uppdateringar.

Översynen för 2017 har bland annat medfört förslag till nya namn på dokumenten, en tydligare beskrivning om mål, syfte och organisation av finansförvaltningen och en uppdatering av bestämmelser om valutarisk vid placering i fonder. Förändringarna innebär inte ett ökat risktagande i placeringsverksamheten.

Regionfullmäktige fastställde Finanspolicy för VGR och Finansiella riktlinjer för VGR:s anknutna stiftelser.

Beslut: enligt förslag

Kommentarer/Tid

14:25

10. Utredning om alarmeringstjänst i Västra Götalandsregionen

Regionfullmäktige beslutade att Västra Götalandsregionen (VGR) tecknar fortsatt avtal med SOS Alarm om alarmering och dirigering av ambulanser från och med 1 oktober 2017. Beslutet innebär också att VGR tar över den medicinska prioriteringen i egen regi från och med samma datum.

Beslutet innebär att bedömning och prioritering blir en del av den prehospitala sjukvården med möjlighet att få högre kvalitet och precision i bedömningarna. De sjuksköterskor som gör bedömning och prioritering anställs av Västra Götalandsregionen och de får då möjlighet att växla mellan jobb på larmcentral och akutmottagning.

Som grund för beslutet finns en oberoende utredning som gjorts på uppdrag av regionstyrelsens ägarutskott. En utgångspunkt har varit Västra Götalandsregionens krav att medicinska bedömningar i största möjliga utsträckning ska göras av en sjuksköterska för att säkerställa en hög patientsäkerhet och att resurserna används effektivt. SOS Alarm har historiskt haft svårigheter att leva upp till VGR:s krav på sjuksköterskebemanning i minst 90 procent av vårdärendena.

Beslut: enligt förslag

http://news.cision.com/se/vastra-gotalandsregionen/r/halso--och-sjukvardsstyrelsen-28-mars,c2225210" target="_blank">Läs tidigare pressmeddelande från hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Kommentarer/Tid

14:28

Program
14 av 19
Publicerad
tisdag 04 april 2017

Regionfullmäktige 4 april 2017