NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Interpellation av Ann-Christine Andersson (S) om bland annat tillgängligheten till vård

Regionfullmäktige 4 april 2017

4 - 5 Interpellationer

  • Ann-Christine Andersson (S) om bland annat tillgängligheten till vård.
  • Carina Örgård (V) om fortsatt vård för åldersuppskrivna ungdomar.

Kommentarer/Tid

10:46

Program
8 av 19
Publicerad
tisdag 04 april 2017

Regionfullmäktige 4 april 2017