Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 15-17

Regionfullmäktige 4 april 2017

15. Anmälan av inkomna motioner

I anslutning till regionfullmäktiges sammanträde lämnade ledamöterna in nya motioner. Fullmäktige beslutade att ta emot följande för beredning: 

 • Helen Granbom Angerheim (SD) om ett införande av Det grå arkivet
 • Caroline Nordengrip (SD) om överfallslarm för personal inom vården
 • Magnus Harjapää och Heikki Klaavuniemi (SD) om att implementera rTMS-behandling i Västra Götalandsregionen
 • Heikki Klaavuniemi m fl (SD) om att införa äldrevårdsmottagning vid vårdcentral i Västra Götalandsregionen
 • Karin Engdahl m fl (S) om Västra Götalandsregionens deltagande i olika Pride-aktiviteter
 • Karin Engdahl m fl (S) om att införa ett chefskörkort för chefer i Västra Götalandsregionen
 • Ann-Charlotte Karlsson (S) om VGR som attraktiv och levande kulturregion
 • Helén Eliasson och Lena Hult (S) om skärpt uppföljning av bisysslor
 • Patrik Karlsson (S) om "Använd våra samordningsförbund!"
 • Eva Olofsson m fl (V) om att inrätta en akut för våldtagna i Västra Götaland
 • Carina Örgård m fl (V) om våld på rutin

Kommentarer/Tid

15:29

16. Valärenden

Förslag från valberedningen delades ut vid sammanträdet. Regionfullmäktige beslutade i enlighet med förslaget.

Regionfullmäktige beslutade också om lekmannarevisorer och ersättare i tre bolag, i enlighet med förslag från revisorskollegiet.

Kommentarer/Tid

15:45

Anmälningsärenden 

Kommentarer/Tid

15:46

Sammanträdet avslutades 15:47

Program
19 av 19
Publicerad
tisdag 04 april 2017

Regionfullmäktige 4 april 2017