Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Inledande formalia

Regionfullmäktige 27 november 2018

* Mötets öppnande

* Upprop

* Val av justerare

* Justeringsdatum

Program
2 av 27
Publicerad
tisdag 27 november 2018

Regionfullmäktige 27 november 2018