Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 12-13 (Högsbo specialistsjukhus, partistöd)

Regionfullmäktige 27 november 2018

12. Högsbo specialistsjukhus kan etableras (15:25)

Närsjukvården i Göteborgsområdet ska utvecklas och förstärkas i samordning med strategin omställningen av hälso- och sjukvården. Tanken med omställningen är att den nära vården ska stärkas så att mer vård kan bedrivas utanför akutsjukhus. Tillgängligheten blir bättre för patienterna och samtidigt blir det mer kostnadseffektivt.

Som ett led i det arbetet beslutar regionfullmäktige att Högsbo specialistsjukhus etableras med kapacitet motsvarande cirka 11 000 operationer. Styrelsen för sjukhusen i Väster får i uppdrag att ansvara för detaljplaneringen och genomförandet av etableringen.

Beslut: enligt förslag

13. Utbetalning av partistöd för 2019 (15:26)

Samtliga partier som fått partistöd 2017 har lämnat skriftlig redovisning och granskningsrapport och därmed kan partistöd för 2019 betalas ut.

Partistödet beräknas på ett belopp per invånare i januari året innan det år partistödet avser. Beloppet för 2015 är fastställt till 31,29 kronor per invånare. Beloppet räknas upp årligen med 3 procent under mandatperioden. Partistödet betalas ut i januari och juni. Det fasta stödet betalas ut i januari.

Regionfullmäktige fastställer partistöd 2019 till partierna så här:

Fast stöd per parti: 1 097 832 kronor

Stöd per mandat i regionfullmäktige: 355 506 kronor

Beslut: enligt förslag

Vård Partistöd

Program
14 av 27
Publicerad
tisdag 27 november 2018

Regionfullmäktige 27 november 2018