NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Inledande formalia

Regionfullmäktige 29 januari 2019

Mötets öppnande

Upprop

Val av justerare

Justeringsdatum

Program
2 av 21
Publicerad
tisdag 29 januari 2019

Regionfullmäktige 29 januari 2019