Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Uppgiftsbeskrivning och arbetsformer för regionfullmäktiges beredning för uppföljning av .

Regionfullmäktige 29 januari 2019

14. Uppgiftsbeskrivning och arbetsformer för regionfullmäktiges beredning för uppföljning av det politiska arbetet och den övergripande styrmodellen (14:08)

I maj 2018 fick regionstyrelsen i uppdrag av regionfullmäktige att återkomma med förslag till arbetsformer för och finansiering av en tillfällig fullmäktigeberedning. Dess uppdrag är att följa det politiska arbetets förutsättningar och styrmodellens tillämpning.

Centrala frågor att följa är hur ansvarsfördelning, initiativförmåga, genomförandekraft och annan verksamhetsmässig och ekonomisk styrning hanteras. De ekonomiska transaktionerna inom organisationen ska värderas i förhållande till den politiska styrningen.

Beredningen består av en ledamot för varje parti i fullmäktige och slutsatserna ska bidra till utformningen av den politiska organisationen från och med 2023.

Regionfullmäktige fastställer förslag till uppgiftsbeskrivning och arbetsformer för beredningen och att finansiering sker inom regionfullmäktiges budget.

Beslut: enligt förslag

Budget

Program
15 av 21
Publicerad
tisdag 29 januari 2019

Regionfullmäktige 29 januari 2019