Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om funktion för tandemrekrytering

Regionfullmäktige 29 januari 2019

16. S-motion om att starta en gemensam funktion för tandemrekrytering bifalls (14:38)

Karin Engdahl (S) föreslår i en motion Västra Götalandsregionen (VGR) utreder möjligheten att tillsammans med kommunerna och större företag i länet starta en gemensam funktion för tandemrekrytering. Syftet är att locka fler personer med högskoleutbildning att ta tjänst utanför universitets- och högskoleorterna.

Tandemrekrytering betyder att privata och offentliga arbetsgivare samverkar i syfte att attrahera och behålla rätt kompetens, genom att underlätta för och stötta den rekryterades partner/familjemedlem att hitta jobb i regionen som motsvarar deras kompetens och tidigare erfarenhet.

Tandemrekrytering kan främja både distans- och utlandsrekrytering och bidra till hållbarhet. Målet är att hela familjen ska ges möjlighet till en meningsfull sysselsättning i vår region.

Kompetensbristen ställer krav på flera olika insatser. Långsiktig samverkan kring kompetensförsörjning är viktig i både låg- och högkonjunktur samt utifrån ett stad- och landperspektiv. Regionutvecklingsnämnden är därmed positiv till motionen eftersom en funktion för tandemrekrytering är intressant ur ett regionutvecklingsperspektiv.

Koncernstab HR är också positiv till förslaget. Det bedöms ha positiv inverkan på VGR:s egen kompetensförsörjning och en funktion för tandemrekrytering skulle vara ett värdefullt stöd i förvaltningarnas rekryteringsarbete.

Regionfullmäktige bifaller motionen och ger regionutvecklingsnämnden i uppdrag att utreda möjligheterna att tillsammans med kommunerna och större företag i länet starta en gemensam funktion för tandemrekrytering.

Beslut: enligt förslag

Motion Socialdemokraterna Karin Engdal

Program
17 av 21
Publicerad
tisdag 29 januari 2019

Regionfullmäktige 29 januari 2019