Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Utvärdering av Västra Götalandsregionens klimatväxlingsprogram

Regionfullmäktige 29 januari 2019

Västra Götalandsregionens (VGR:s) program för klimatväxling innebär att en klimatavgift läggs på resor med privat bil och flyg. Pengarna används till att genomföra åtgärder som främjar ett hållbart resande bland VGR:s anställda och politiker.

Miljönämnden har haft i uppdrag att följa upp och redovisa effekterna av programmet efter två år. Utvärderingen visar på brister och styrkor med programmet för klimatväxling:

Styrkor:

en ökad kunskapsspridning kring hållbart resande

incitament och alternativ till ändrade resvanor

Svagheter:

klimatavgiften är inte tillräckligt stor för att ha en styrande effekt

rimliga resealternativ finns inte alltid

utformningen begränsar genomförandet av mer långsiktiga åtgärder och projekt eftersom intäkterna bör förbrukas inom samma år

Resultaten av utvärderingen kommer att utredas vidare tillsammans med förvaltningar och bolag. Regionfullmäktige noterar utvärderingen.

Beslut: enligt förslag

Miljö klimatavgift

Program
9 av 21
Publicerad
tisdag 29 januari 2019

Regionfullmäktige 29 januari 2019