Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 18-20 (inkomna motioner, anmälningsärenden, valärenden)

Regionfullmäktige 29 januari 2019

18. Anmälan av inkomna motioner (14:59)

Motion av Heikki Klaavuniemi (SD) och Ove Berlin (SD) om att inrätta en regional ambulansorganisation i Västra Götalandsregionen.

Motion av Johanna Johansson (SD) om förbud mot maskering i regionens lokaler.

Motion av Håkan Lösnitz (SD) om att regionen skall sluta med omskärelse av pojkar som görs av andra än medicinska skäl.

Motion av Ann-Christine Andersson (S) och Karin Greenberg Gelotte (S) Fungerar kontrollen av vårdgivare med taxeavtal?

Motion av Bijan Zainali (S) med flera om nya insatser för att rena Västerhavet.

Motion av Eva Olofsson (V) och Carina Örgård (V) om en visselblåsarfunktion i Västra Götalandsregionen.

19. Anmälningsärenden (14:59)

20. Valärenden (15:03)

Under mötet kom förslag från valberedningen som regionfullmäktige beslutade i enlighet med.

Håkan Lösnitz Eva Olofsson Carina Örgård Ann-Christine Andersson Heikki Klaavuniemi Bijan Zainali Johanna Johansson Ove Berlin Karin Greenberg Gelotte Inkomna motioner

Program
19 av 21
Publicerad
tisdag 29 januari 2019

Regionfullmäktige 29 januari 2019