NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Interpellation om att säkerställa en god och säker vård för Åmålsborna

Regionfullmäktige 29 januari 2019

Interpellation av Håkan Linnarsson (S) om att säkerställa en god och säker vård för Åmålsborna

Socialdemokraterna Interpellation Vård Håkan Linnarsson Åmål

Program
20 av 21
Publicerad
onsdag 30 januari 2019

Regionfullmäktige 29 januari 2019