NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Frågestund

Regionfullmäktige 29 januari 2019

Fråga från Jim Aleberg (S) till hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande om att införa ett PSA-program i VGR.

Fråga från Carina Örgård (V) till ordföranden i styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset om Beroendeklinikens framtid.

Fråga från Can Altintasli (V) till personalutskottets ordförande om att utbilda rätt personalkategori.

Fråga från Johan Johansson (SD) till ordföranden i styrelsen för habilitering och hälsa om tolkuppdrag inom VGR.

Fråga från Bijan Zainali (S) till regionutvecklingsnämndens ordförande om Dal Västra Värmlands Järnväg.

Fråga från Janette Olsson (S) till personalutskottets ordförande om riktlinjer för att hantera kränkningar, hot och diskrimineringar.

Frågestund Carina Örgård Janette Olsson Bijan Zainali Can Altintasli Johan Johansson Jim Aleberg

Program
4 av 21
Publicerad
tisdag 29 januari 2019

Regionfullmäktige 29 januari 2019