Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Fortsatt driftform för Sahlgrenska International Care AB

Regionfullmäktige 29 januari 2019

12. Sahlgrenska International Care AB avvecklas som aktiebolag (13:36)

Sahlgrenska International Care AB marknadsför, säljer och koordinerar planerad vård utförd av Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) till utländska patienter. Bolaget arrangerar också specialistutbildning för utländska läkare och tandläkare i nära samarbete med SU och Folktandvården Västra Götaland.

Bolaget fick 2008 i uppdrag av regionstyrelsen att driva, samordna och utveckla Västra Götalandsregionens samlade materialbistånd. Det genomförs i samarbete med erkända svenska biståndsorganisationer och består i att utrangerat material från regionens olika verksamheter samlas, kontrolleras och transporteras till sjukhus och andra vårdinrättningar i behövande länder.

Koncernkontorets bedömning är att verksamheten inom bolaget inte motiverar den formella åtskillnaden gentemot SU, som står för den helt dominerande försäljningen av tjänster. Verksamheten bör framgent utgöra ett samlat team och en tydlig resultat- och balansenhet inom SU med förutsättningar att vidareutveckla tjänsteexporten och bidra till ökad internationalisering.

Sahlgrenska International Care, som en enhet inom SU, ska fortsatt samarbeta med Folktandvården och andra förvaltningar vid export av hälso- och sjukvårdstjänster och därtill kopplade internationella frågor.

Regionfullmäktige föreslås besluta att Sahlgrenska International Care AB ska avvecklas som aktiebolag. Verksamheten ska fortsatt bedrivas under styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset får uppdraget att fortsatt utveckla verksamheten som ett kompetenscentrum med samlad kunskap och erfarenhet kring export av hälso- och sjukvårdstjänster och därtill kopplade internationella frågor.

Regionstyrelsen får uppdraget att lämna ägaruppdrag till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset om utveckling av Västra Götalandsregionens export av hälso- och sjukvårdstjänster och av materialbiståndet till utvecklingsländer. Regionstyrelsen får också uppdraget att innan ordinarie bolagsstämma säkerställa att verksamheten ges förutsättningar att agera affärsmässigt och får en ökad genomförandeförmåga efter förändringen.

Regionfullmäktige upphäver sitt beslut den 27 november 2018 om val av ledamöter i styrelsen för Sahlgrenska International Care AB och utser i enlighet med valberedningens förslag ägarutskottets ledamöter till styrelse för Sahlgrenska International Care AB från ordinarie bolagsstämma den 5 mars 2019.

Beslut: enligt förslag

Vård Val

Program
13 av 21
Publicerad
tisdag 29 januari 2019

Regionfullmäktige 29 januari 2019