Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Inledande formalia

Regionfullmäktige 28 maj 2019

Mötets öppnande

Upprop

Val av justerare

Justeringsdatum

Program
2 av 22
Publicerad
tisdag 28 maj 2019

Regionfullmäktige 28 maj 2019