Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Förslag till samordning av Västarvet och Kultur i Väst

Regionfullmäktige 28 maj 2019

11. Västarvet och Kultur i Väst slås samman (14:38)

Regionfullmäktige beslutar att styrelsen för Västarvet och styrelsen för Kultur i Väst ersätts av en ny styrelse från och med 1 januari 2020. Den nya styrelsen får ansvar för en samlad regional förvaltning för kultur, natur- och kulturarv. Den nya förvaltningen ersätter Västarvet och Kultur i Väst. Vissa verksamheter ur dessa båda förvaltningar får ny huvudman.

Tanken är att underlätta för samarbetsparter och enskilda invånare att förstå hur ansvar och uppgifter är fördelade mellan regionens kulturverksamheter. Dessutom ökar möjligheterna till intern samordning, prioritering och utvecklingsresurser frigörs.

Bakgrunden är regionfullmäktiges beslut från maj 2018 om detaljutformning av Västra Götalandsregionens politiska organisation 2019 - 2022. Då framfördes att ett fortsatt utredningsarbete skulle genomföras för att överföra vissa verksamheter inom Kultur i Väst och Västarvet till andra aktörer. Det fanns också skäl att överväga en ny gemensam förvaltning med egen utförarstyrelse.

Regionfullmäktige beslutar också att:

Regionstyrelsen får i uppdrag att överföra Västarvets enhet Studio Västsvensk Konservering, och ungdomsorkestern Vägus till annan huvudman.

Regionstyrelsen får i uppdrag att återkomma med förslag till hur andra verksamheter ska kunna överföras till nya huvudmän.

Regionstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag till reglementen för den nya styrelsen.

Regionstyrelsen får i uppdrag att fastställa detaljbudget för 2020 för den nya styrelsen.

Styrelsen för Västarvet och styrelsen för Kultur i Väst ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamheten vidare till den nya styrelsen för kultur, natur och kulturarv.

Beslut: enligt förslag

Kultur

Program
15 av 22
Publicerad
tisdag 28 maj 2019

Regionfullmäktige 28 maj 2019