NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Interpellation om ambulanssjukvården i Södra Älvsborg

Regionfullmäktige 28 maj 2019

Interpellation av Marjan Garmroudi (V) om ambulanssjukvården i Södra Älvsborg

Vänsterpartiet Interpellation Marjan Garmroudi Ambulanssjukvård Södra Älvsborg

Program
21 av 22
Publicerad
tisdag 28 maj 2019

Regionfullmäktige 28 maj 2019