Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 20-22 inkomna motioner m.m.

Regionfullmäktige 28 maj 2019

20. Anmälan av inkomna motioner (15:24)

Motion av Lena Mjörnell (SD) om införande av testmiljö hos VGR IT.

Motion av Lena Mjörnell (SD) om översyn av ägandeperspektivet och upphandlingar.

Motion av Bo Antonsson (SD) och Magnus Harjapää (SD) om psykiatrisk förvaltning.

Motion av Carina Örgård (V) och Kerstin Joelsson-Wallsby (V) om att tillhandahålla nödvändig vård för barn med svåra ätstörningar, 12-16 år.

Motion av Carina Örgård (V) med flera om mottagning för våldtagna.

Motion av Carina Örgård (V) och Bille Karlsson (V) om bättre psykologiskt stöd för de minsta barnen.

Motion av Carina Örgård (V) och Anette Holgersson (V) om handlingsplan för eliminering av hepatit C.

Motion av Bijan Zainali (S) med flera om behov av regional filmstrategi.

21. Anmälningsärenden (15:25)

22. Valärenden (15:26)

Under mötet kom förslag från valberedningen som regionfullmäktige beslutade i enlighet med.

Motion Vård Carina Örgård Lena Mjörnell Bo Antonsson Bijan Zainali Inkomna motioner Bille Karlsson Anette Holgersson Val Kerstin Joelsson-Wallsby Hepatit C IT Barn

Program
19 av 22
Publicerad
tisdag 28 maj 2019

Regionfullmäktige 28 maj 2019