Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Avgiftsfritt läkarintyg till Arbetsförmedlingen

Regionfullmäktige 28 maj 2019

Från och med 1 januari 2019 ska personer som har ersättning i form av aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning vid sjukdom längre än sju dagar lämna läkarintyg till Arbetsförmedlingen istället för till Försäkringskassan. I förordning om vissa statsbidrag för sjukvård m.m. regleras att ett läkarintyg som behövs för att få sjukpenning ska ingå i patientavgiften.

Inom Västra Götalandsregionen (VGR) ska patienter behandlas lika. Att avgiftsbelägga ett läkarintyg för dem som har aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning bedöms vara oskäligt. Det nya läkarintyget ska likställas med ett läkarintyg till Försäkringskassan för att få rätten till sjukpenning prövad. Läkarintyg för personer som uppbär aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning ska därmed vara avgiftsfritt och ingå i patientavgiften.

Regionfullmäktige beslutar att läkarintyg vid sjukdom längre än sju dagar för personer som uppbär aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning ska vara avgiftsfritt. Läkarbesöket debiteras enligt gällande avgift. Förändringen träder i kraft den 4 juli 2019.

Beslut: enligt förslag

Läkarintyg Patientavgifter

Program
17 av 22
Publicerad
tisdag 28 maj 2019

Regionfullmäktige 28 maj 2019