Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Inledande formalia

Regionfullmäktige 13 april 2021

Mötets öppnande

Upprop

Val av justerare

Justeringsdatum

Program
1 av 17
Publicerad
tisdag 13 april 2021