Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Namnbyte Västra Götalandsregionen

Regionfullmäktige 13 april 2021

10. Namnbyte Västra Götalandsregionen

Regionfullmäktige upphäver tidigare beslut om att byta namn från Västra Götalandsregionen till Region Västra Götaland. Därmed behålls namnet Västra Götalandsregionen.

Det tidigare beslutet togs mot bakgrund av att en ny namnstandard på regionerna skulle vara reglerad i lag. Riksdagen har beslutat att namnbyte inte regleras i lag utan är en rekommendation. Västra Götalandsregionen kan därmed välja att fullfölja namnbytet eller att behålla det nuvarande namnet. Det finns för- och nackdelar med båda alternativen. Bedömningen är att fördelarna med att behålla det nuvarande namnet överväger.

Förslag till beslut: Regionfullmäktige upphäver tidigare beslut om att byta namn till Region Västra Götaland.

Beslut: enligt förslag

Namnbyte

Program
8 av 17
Publicerad
tisdag 13 april 2021