Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 17-19

Regionfullmäktige 13 april 2021

17. Anmälan av inkomna motioner

18. Anmälningsärenden

19. Valärenden - Valberedningens förslag till val - Valberedningen – val av ny ledamot

Läs om besluten: https://www.vgregion.se/aktuellt/press/beslut-i-regionfullmaktige/regionfullmaktige-13-april-2021/

Program
14 av 17
Publicerad
tisdag 13 april 2021