Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Införande av remisskrav för neuropsyk. utredningar

Regionfullmäktige 13 april 2021

11. Införande av remisskrav för neuropsykiatriska utredningar som utförs som en fristående vårdtjänst

Regionfullmäktige beslutar att införa remisskrav till neuropsykiatriska utredningar som en fristående vårdtjänst från 1 juni. Remisskravet innebär att patienten behöver en remiss från läkare inom barn- och ungdomspsykiatrin eller vuxenpsykiatrin för att göra en neuropsykiatrisk utredning som utgör en fristående vårdtjänst. Remisskravet införs för att öka kvaliteten i vårdkedjan och ge bättre förutsättningar för jämlik vård.

En risk som identifierats är att det initialt kan bli längre väntetider till utredning genom att alla patienter går via den offentliga specialistpsykiatrin för att få remiss. För att minska risken för detta kan VGR nyttja sina egna avtal med privata vårdgivare.

Förslag till beslut: Regionfullmäktige beslutar att införa remisskrav till neuropsykiatrisk utredning som utgör en fristående vårdtjänst från och med den 1 juni 2021. Remiss får enbart skrivas av läkare inom specialistpsykiatrin i Västra Götalandsregionen.

Beslut: enligt förslag

Psykiatri Neuropsykiatri

Program
9 av 17
Publicerad
tisdag 13 april 2021