Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Årsredovisning och bokslutsdispositioner 2020

Regionfullmäktige 13 april 2021

8. Västra Götalandsregionens årsredovisning och bokslutsdispositioner 2020

År 2020 innebar stora utmaningar för VGR:s verksamheter. Pandemin har inneburit stora prioriteringar för att upprätthålla god medicinsk kvalitet. Det har också medfört en mängd nya arbetssätt och samarbetsformer. Användningen av digitala lösningar har ökat explosionsartat. Den organisatoriska effektiviteten och förmågan har ställts på prov, där VGR har lyckats öka kapaciteten för vårdplatser för patienter med covid-19. Samtidigt har verksamheten lyckats klara det akuta uppdraget.

Resultatet 2020 har påverkats både positivt och negativt av händelser som varit svåra att förutse. Det som påverkat mest är att staten delat ut högre statsbidrag än budgeterat för att hantera konsekvenserna av pandemin. Vid årsskiftet uppskattades kostnaden för uppskjuten sjukhusvård till cirka 875 miljoner kronor.

Läs mer: https://www.vgregion.se/aktuellt/press/beslut-i-regionfullmaktige/regionfullmaktige-13-april-2021/

Årsredovisning

Program
6 av 17
Publicerad
tisdag 13 april 2021