Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Interpellation - Öka en redan gigantisk kontroll?

Regionfullmäktige 13 april 2021

6. Interpellation av Helén Eliasson (S) Öka en redan gigantisk kontroll?

Helén Eliasson (S) frågar Johnny Magnusson (M):

Tänker ni öka en redan ”gigantisk kontroll” av de privata vårdbolagen till en ännu mer gigantisk kontroll?

Vad kostar dessa ”gigantiska kontroller” regionen idag?

Om ni tänker öka de ”gigantiska kontrollerna” ännu mer, vad beräknas dessa kontroller kosta?

Interpellationssvar: https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Boards/Details/212615

7. Interpellation av Carina Örgård (V) Vad vill du med det psykiatriska omhändertagandet i regionen? (bordlades)

Socialdemokraterna Interpellation Helén Eliasson Moderaterna Johnny Magnusson

Program
17 av 17
Publicerad
tisdag 13 april 2021