Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Mål för social hållbarhet 2030

Regionfullmäktige 13 april 2021

12. Mål för social hållbarhet 2030 för Västra Götalandsregionens verksamheter

Regionfullmäktige godkänner mål för social hållbarhet 2030 för Västra Götalandsregionens (VGR) verksamheter. De tre övergripande målen är:

* God hälsa och välbefinnande

* Jämlikhet och lika rättigheter

* Tillit, trygghet och delaktighet.

Mål för social hållbarhet 2030 ska bidra till att minska skillnader i livsvillkor och hälsa samt bidra till en hållbar utveckling för invånare och aktörer i Västra Götaland och globalt.

Målen för social hållbarhet utgår ifrån de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och är prioriterade utifrån VGR:s uppdrag, utmaningar och påverkan på social hållbarhet. Tillsammans med miljömålen för 2030 samlar de VGR:s ambitioner inom ekologisk och social hållbarhet.

Förslag till beslut:

1. Regionfullmäktige godkänner mål för social hållbarhet 2030 för Västra Götalandsregionens verksamheter.

2. Regionfullmäktige bemyndigar regionstyrelsen att besluta om eventuella förändringar i delmål kopplade till de beslutade målen för social hållbarhet 2030.

Beslut: enligt förslag

Arbetsmiljö Hälsa

Program
10 av 17
Publicerad
tisdag 13 april 2021