Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Interpellation om skillnader i tillgång till sjukvård

Regionfullmäktige 13 april 2021

5. Interpellation av Janette Olsson (S) om omotiverade skillnader i tillgång

till hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen

Janette Olsson (S) frågar Jonas Andersson (L):

1. Är du beredd att göra en genomlysning av hur det ser ut med omotiverade skillnader mellan mäns och kvinnors tillgång till vård i Västra Götalandsregionen?

2. Vilka initiativ ser du att vi politiker tillsammans i Västra Götalandsregionen måste ta för att ge kvinnor och män samma tillgång till hälso- och sjukvård utan omotiverade skillnader?

Interpellationssvar: https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Boards/Details/212615

Socialdemokraterna Interpellation Janette Olsson Jonas Andersson Liberalerna

Program
16 av 17
Publicerad
tisdag 13 april 2021