Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om riktade insatser till ungdomar

Regionfullmäktige 13 april 2021

16. Motion av Carina Örgård (V) och Birgit Lövkvist (V) om riktade insatser till ungdomar i särskilt utsatt situation och därmed ökad riskzon för beroendeproblematik

Carina Örgård (V) och Birgit Lövkvist (V) har i en motion föreslagit riktade insatser till ungdomar i särskilt utsatt situation och därmed ökad riskzon för beroendeproblematik.

Västra Götalandsregionen följer lagen för vård till asylsökanden och personer utan tillstånd. För att ytterligare säkerställa vården för barn och unga har ansvaret för målgruppen förtydligats i en regional medicinsk riktlinje för övergång mellan primärvård, barn-och ungdomspsykiatri samt vuxenpsykiatri.

Förslag till beslut: Regionfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Beslut: enligt förslag

Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet.

Motion Vänsterpartiet Ungdom Carina Örgård Birgit Lövkvist

Program
13 av 17
Publicerad
tisdag 13 april 2021