Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Inledande formalia

Teckenspråkstolkad 18 maj 2021 Regionfullmäktige

Inledande formalia

• Mötets öppnande

• Upprop

• Val av justerare

• Justeringsdatum

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige (kl 09:32)

Länsstyrelsen har utsett Kadar Hamakarim (MP) Mölndal till ny ledamot i regionfullmäktige. Azar Hedemalm (MP) Göteborg har utsetts till ny ersättare i regionfullmäktige.

Mattias Ezelius (S) Tidaholm har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.

Program
1 av 16
Publicerad
tisdag 18 maj 2021

Teckenspråkstolkad 18 maj 2021 Regionfullmäktige