NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Interpellation: Vad vill du med det psykiatriska omhändertagandet?

Teckenspråkstolkad 18 maj 2021 Regionfullmäktige

Interpellation av Carina Örgård (V) Vad vill du med det psykiatriska

omhändertagandet i regionen?

https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Meetings/Details/2057355

Vänsterpartiet Interpellation Psykiatri

Program
3 av 16
Publicerad
tisdag 18 maj 2021

Teckenspråkstolkad 18 maj 2021 Regionfullmäktige