NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Motion om syfte att växla arbete kring jämlikhet i VGR

Teckenspråkstolkad RF 18 maj

Motion av Janette Olsson (S) och Cecilia Dalman Eek (S) om syfte att växla arbete kring jämlikhet i VGR.

Janette Olsson (S) och Cecilia Dalman Eek (S) har motionerat om att Västra Götalandsregionen ska stärka arbetet för jämlikhet. De föreslår att Västra Götalandsregionen ska kartlägga inom vilka områden oskäliga skillnader i vården finns och ta fram åtgärder för att motverka dessa skillnader.

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/beslut-i-regionfullmaktige/regionfullmaktige-18-maj-2021/

Motion Socialdemokraterna Janette Olsson Cecilia Dalman Eek Jämlikhet

Program
11 av 16
Publicerad
tisdag 18 maj 2021