Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Avgiftsfria sjuksköterskebesök

Teckenspråkstolkad 18 maj 2021 Regionfullmäktige

Finansiering av införande av avgiftsfria sjuksköterskebesök på vårdcentral för alla över 65 år.

Besök hos sjuksköterska på vårdcentral blir avgiftsfria för alla personer över 65 år. Förändringen ska gälla från 1 januari 2022.

De slopade patientavgifterna innebär minskade intäkter med cirka 15 miljoner kronor per år. Finansieringen hanteras i regionfullmäktiges budget för 2022, antingen som tillskott till hälso- och sjukvårdsstyrelsen eller som omfördelning inom hälso- och sjukvårdsstyrelsens budget för 2022.

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/beslut-i-regionfullmaktige/regionfullmaktige-18-maj-2021/

Vårdcentral Patientavgifter

Program
8 av 16
Publicerad
tisdag 18 maj 2021

Teckenspråkstolkad 18 maj 2021 Regionfullmäktige