NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Motion om Vulvamottagning på Angereds närsjukhus

Teckenspråkstolkad RF 18 maj

Motion av Martin Wannholt (D) och Mariette Risberg (D) om Vulvamottagning på Angereds närsjukhus.

Martin Wannholt (D) och Mariette Risberg (D) har i en motion föreslagit att regionfullmäktige beslutar att:

1. Avskaffa kravet på remiss för patientbesök vid vulvamottagningen vid Angereds Närsjukhus.

2. Utreda ur ett patientperspektiv var vulvamottagningen bäst kan vara belägen.

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/beslut-i-regionfullmaktige/regionfullmaktige-18-maj-2021/

Motion Martin Wannholt Mariette Risberg Demokraterna Angereds Närsjukhus

Program
10 av 16
Publicerad
tisdag 18 maj 2021