NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Motion om Vulvamottagning på Angereds närsjukhus

Teckenspråkstolkad 18 maj 2021 Regionfullmäktige

Motion av Martin Wannholt (D) och Mariette Risberg (D) om Vulvamottagning på Angereds närsjukhus.

Martin Wannholt (D) och Mariette Risberg (D) har i en motion föreslagit att regionfullmäktige beslutar att:

1. Avskaffa kravet på remiss för patientbesök vid vulvamottagningen vid Angereds Närsjukhus.

2. Utreda ur ett patientperspektiv var vulvamottagningen bäst kan vara belägen.

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/beslut-i-regionfullmaktige/regionfullmaktige-18-maj-2021/

Motion Martin Wannholt Mariette Risberg Demokraterna Angereds Närsjukhus Vulvamottagning

Program
10 av 16
Publicerad
tisdag 18 maj 2021

Teckenspråkstolkad 18 maj 2021 Regionfullmäktige