Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om jämlik vård...

Teckenspråkstolkad 18 maj 2021 Regionfullmäktige

Motion av Janette Olsson (S) med flera om jämlik vård för personer som upplevt eller bevittnat våld i nära relationer.

Janette Olsson (S), Ann-Christine Andersson (S), Annica Erlandsson (S), Tomas Angervik (S), Susanne Berglund (S) och Hanne Jenssen (S) har i en motion föreslagit tre insatser som berör vård och stöd för personer som upplevt eller bevittnat våld:

1. Att regionstyrelsen får i uppdrag att utreda hur Västra Götalandsregionen kan säkerställa en jämlik vård för personer som upplevt eller bevittnat våld.

2. Att regionstyrelsen får i uppdrag att kartlägga behovet av myndighetsgemensamt arbete mot våld i nära relation i Västra Götalandsregionen.

3. Att regionstyrelsen får i uppdrag att utreda hur Västra Götalandsregionen kan initiera myndighetssamverkan enligt Utväg eller motsvarande verksamhet startas upp där behov finns.

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/beslut-i-regionfullmaktige/regionfullmaktige-18-maj-2021/

Motion Socialdemokraterna Janette Olsson Våld Jämlikhet

Program
14 av 16
Publicerad
tisdag 18 maj 2021

Teckenspråkstolkad 18 maj 2021 Regionfullmäktige