Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Arkivmyndighet för Västkuststiftelsen

Teckenspråkstolkad 18 maj 2021 Regionfullmäktige

Västkuststiftelsen är enligt arkivlagen likställd med en myndighet när det gäller handlingars offentlighet eftersom Västra Götalandsregionen, Region Halland och Göteborgsregionen tillsammans utövar ett rättsligt bestämmandeinflytande över stiftelsen.

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/beslut-i-regionfullmaktige/regionfullmaktige-18-maj-2021/

Program
9 av 16
Publicerad
tisdag 18 maj 2021

Teckenspråkstolkad 18 maj 2021 Regionfullmäktige