NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Arkivmyndighet för Västkuststiftelsen

Teckenspråkstolkad RF 18 maj

Västkuststiftelsen är enligt arkivlagen likställd med en myndighet när det gäller handlingars offentlighet eftersom Västra Götalandsregionen, Region Halland och Göteborgsregionen tillsammans utövar ett rättsligt bestämmandeinflytande över stiftelsen.

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/beslut-i-regionfullmaktige/regionfullmaktige-18-maj-2021/

Program
9 av 16
Publicerad
tisdag 18 maj 2021