Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Interpellation om åtgärdsplan gällande barns tandhälsa i Fyrbodal

Teckenspråkstolkad 18 maj 2021 Regionfullmäktige

Interpellation av Annica Erlandsson (S) om åtgärdsplan gällande barns tandhälsa i Fyrbodal.

Annica Erlandsson (S) frågar Angelica Lundberg-Bielinski (M):

Vad har GrönBlå Samverkan för åtgärdsplan gällande barns tandhälsa i Fyrbodal för att uppnå målbilden enligt WHO, samt erbjuda en jämlik tandvård i Västra Götalandsregionen?

Socialdemokraterna Tandvård Annica Erlandsson Barn Fyrbodal

Program
16 av 16
Publicerad
tisdag 18 maj 2021

Teckenspråkstolkad 18 maj 2021 Regionfullmäktige