Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Sverigeförhandlingen

Teckenspråkstolkad 18 maj 2021 Regionfullmäktige

Sverigeförhandlingen: objektsgenomförandeavtal, val av älvförbindelse

samt revidering av kostnadsram

Västra Götalandsregionen har tillsammans med Göteborgs Stad och Staten genom Sverigeförhandlingen ingått avtal om storstadsåtgärder i Göteborg i form av fyra kollektivtrafikobjekt för sammanlagt 7 miljarder kronor. Genom regionfullmäktiges beslut 6 juni 2020 och motsvarande beslut i Göteborg kommunfullmäktige avslutades objektet stadslinbana, vilket innebär att tre objekt återstår i Sverigeförhandingen.

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/beslut-i-regionfullmaktige/regionfullmaktige-18-maj-2021/

Göteborg

Program
5 av 16
Publicerad
tisdag 18 maj 2021

Teckenspråkstolkad 18 maj 2021 Regionfullmäktige