Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om åtgärder vid allvarliga förlossningsskador

Teckenspråkstolkad 18 maj 2021 Regionfullmäktige

Motion av Carina Örgård (V) om åtgärder vid allvarliga förlossningsskador.

Carina Örgård (V) har i en motion föreslagit att Västra Götalandsregionen (VGR) vidtar åtgärder för att förbättra vården för kvinnor som drabbats av allvarliga förlossningsskador.

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/beslut-i-regionfullmaktige/regionfullmaktige-18-maj-2021/

Motion Vänsterpartiet Carina Örgård Förlossningsskador

Program
13 av 16
Publicerad
tisdag 18 maj 2021

Teckenspråkstolkad 18 maj 2021 Regionfullmäktige