Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

2. Frågestund

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 26 september 2023

2. Frågestund (klockan 09:36)

1. Mats Abrahamsson (M) frågar NU-sjukvårdens ordförande Anna Kahn (V) om utmaningar i vårdövergången från öppenpsykiatriska mottagningen i Munkedal till Uddevalla.

2. Håkan Lösnitz (SD) frågar strategiska hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Jeanette Olsson (S) om HPV-vaccin för pojkar mellan 14–18 år.

3. Johan Sösaeter Johansson (SD) frågar strategiska hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Janette Olsson (S) om vaccin mot pneumokocker för 65+.

4. Peter Arvidsson (SD) frågar regionstyrelsens ordförande Helén Eliasson (S) om Västlänken.

5. Monika Beiring (M) frågar Sahlgrenska Universitetssjukhusets ordförande Cecilia Dalman Eek (S) om långa väntetider för utredning om bröstcancer på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

6. Angelica Lundgren Bielinski (M) frågar NU-sjukvårdens ordförande Anna Kahn (V) om att säkerställa tillgången till ambulanser vid det rasade E6-området i Stenungsund.

7. Aida Karimli (C) frågar ordföranden i miljö- och regionutvecklingsnämnden Madeleine Jonsson (MP) om antagning och breddrekrytering på naturbruksgymnasierna (FRÅGAN UTGÅR).

8. Maria Andersson (C) frågar Västtrafik AB ordförande Bijan Zainali (S) om kollektivtrafiken med anledning av situationen i och runt Stenungsund.

9. Peter Heie (C) frågar ordföranden i operativa hälso- och sjukvården My Alnebratt (S) om upphandling av vård vid närsjukhusen i Fyrbodal.

10. Karin Blomstrand (L) frågar Västtrafik AB ordförande Bijan Zainali (S) om dimensioneringsutredningens påverkan på kollektivtrafiken.

11. Pär Lundqvist (L) frågar regionstyrelsens ordförande Helén Eliasson (S) om aktivering av krisledningsnämnden med anledning av jordskredet på E6:an.

12. Pär Johnson (L) frågar strategiska hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Janette Olsson (S) om ansvar för samordning av kompensatoriska åtgärder på Skaraborgs Sjukhus.

Västtrafik Kollektivtrafik Frågestund Håkan Lösnitz Ambulanssjukvård Skaraborgs sjukhus Närhälsan Naturbruksgymnasium Pär Lundqvist Västlänken Johan Sösaeter Johansson Monika Beiring Krisledningsnämnden Maria Andersson Peter Heie Mats Abrahamsson Vårdövergång HPV-vaccin Pneumokockvaccin Peter Arvidsson Bröstcancer Angelica Lundgren Bielinski Aida Karimli Karin Blomstrand Pär Johnson

Program
2 av 18
Publicerad
tisdag 26 september 2023

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 26 september 2023