Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

4. Interpellation om sjukvårdens ekonomi

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 26 september 2023

4. Interpellation av Stefan Svensson (KD) om sjukvårdens ekonomiska förutsättningar (klockan 11:03)

Stefan Svensson (KD) frågar Janette Olsson (S), ordförande i strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden följande:

När beräknar den Rödgröna ledningen att uppnå löftet om en vård efter behov i en köfri vårdkedja?

Anser Janette Olsson alltjämt att förstärkningen av det egna kapitalet som gjordes under åtta år av grönblått styre var en felaktig prioritering?

Vilka kommande överskottsmål kommer att krävas för att säkerställa en hållbar ekonomisk utveckling?

https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Meetings/Details/2451103?agendaItemId=320031

Interpellation Sjukvård Stefan Svensson Budgetplanering

Program
4 av 18
Publicerad
tisdag 26 september 2023

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 26 september 2023