Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

5. Interpellation om omförhandlingsbegäran för Samsa

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 26 september 2023

5. Interpellation av Gustaf Josefson (M) om hur avser Rödgrön ledning hantera utförarstyrelsers begäran om omförhandling av Samsa-avtalet (klockan 11:51-12:01, interpellationsdebatten återupptas klockan 15.10)

Gustaf Josefson (M) frågar Helén Eliasson (S), regionstyrelsens ordförande följande:

Med hänsyn till den svåra ekonomiska situationen och ökad oro från utförarstyrelser, överväger Rödgrön ledning möjligheten att omförhandla Samsa-avtalet?

Hur kommer Rödgrön ledning att involvera intressenter som sjukvårdsinrättningar, kommuner och patientföreträdare i processen för att säkerställa att alla perspektiv och behov beaktas?

Hur avser Rödgrön ledning säkerställa att eventuella ändringar i avtalet inte kompromissar med vårdkvaliteten och att patienternas behov fortsatt prioriteras högt?

https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Meetings/Details/2451103?agendaItemId=320207

Interpellation Gustaf Josefson Samsa-avtalet

Program
5 av 18
Publicerad
tisdag 26 september 2023

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 26 september 2023