Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

6. Interpellation om sjukvårdens produktivitet

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 26 september 2023

6. Interpellation av Lars Holmin (M) om varför vill rödgrön ledning inte mäta och förbättra produktiviteten inom sjukvården? (klockan 15:24)

Lars Holmin (M) frågar Helén Eliasson (S), regionstyrelsens ordförande följande:

Anser du att produktiviteten inom sjukvården är tillfyllest och svarar upp mot de krav som patienter och invånare i Västra Götalandsregionen har rätt att ställa på en solidariskt och offentligt finansierad sjukvård?

Varför vill inte Rödgrön ledning mäta produktiviteten och förbättra verksamheternas effektivitet?

https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Meetings/Details/2451103?agendaItemId=320208

Interpellation Lars Holmin Sjukvård Produktivitet

Program
16 av 18
Publicerad
tisdag 26 september 2023

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 26 september 2023