Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

19. Motion om regionfullmäktiges valurna

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 26 september 2023

19. Motion av Daniel Andersson (L) om regionfullmäktiges valurna (klockan 14:54)

Daniel Andersson (L) har i motion anmäld på regionfullmäktige den 29 november 2022 föreslagit att regionfullmäktiges presidium ska ge i uppdrag till en i regionen verksam konstnär, designer, konsthantverkare eller formgivare att ta fram en valurna som representerar Västra Götalandsregionen (VGR) och att den ska presenteras för regionfullmäktige till regionens 25-årsjubileum.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad och uppdrar till kulturnämnden att påbörja processen för framtagande av förslag på konstnär, designer, konsthantverkare eller formgivare verksam i Västra Götaland som får i uppdrag att formge Västra Götalandsregionen nya valurna. Finansieringen ska hanteras inom ramen för regionfullmäktiges budget.

Motion Liberalerna Daniel Andersson Valurna

Program
12 av 18
Publicerad
tisdag 26 september 2023

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 26 september 2023