Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

18. Motion om civila biljettkontroller

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 26 september 2023

18. Motion av Peter Hermansson (M) och Lars Holmin (M) om införande av civila biljettkontroller på Västtrafiks fordon (klockan 13:52)

Peter Hermansson (M) och Lars Holmin (M) har i en motion till regionfullmäktige föreslagit att Västtrafik ska utveckla en biljettkontrollstrategi som inkluderar olika typer av biljettkontroller, inklusive civila kontroller, för att öka intäkterna. Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden samt styrelsen för Västtrafik har fått motionen på remiss och föreslår att den är besvarad.

Västtrafik har möjlighet att använda både uniformerade och civila biljettkontrollanter enligt sina avtal. En intern utredning om civila biljettkontroller pågår inom Västtrafik. Man har också infört ett datadrivet arbetssätt för att rikta biljettkontroller till områden med högre fuskåkning.

Med tanke på pågående utredning och de befintliga möjligheterna inom Västtrafiks ansvarsområde för biljettkontroll ses därmed inget behov av ett särskilt uppdrag kring civila biljettkontroller.

Båda remissinstanserna anser att frågan om hur biljettkontrollerna genomförs faller inom Västtrafiks ansvarsområde som utförare av kollektivtrafiken. Motionen föreslås vara besvarad.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för yrkande från Moderaterna.

Västtrafik Motion Moderaterna Peter Hermansson Lars Holmin Biljettkontroller

Program
11 av 18
Publicerad
tisdag 26 september 2023

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 26 september 2023