Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

16. Motion om gröna investeringsmedel

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 26 september 2023

16. Motion av Carina Örgård (V) med flera om gröna investeringsmedel (klockan 13:46)

Carina Örgård (V), Fahimeh Nordborg (V), Jan Alexandersson (V), Evalena Öman (V) och Marjan Garmroudi (V) har i en motion föreslagit att regionstyrelsen får i uppdrag att utreda hur Västra Götalandsregionen (VGR) kan avsätta pengar och reglera gröna investeringsmedel för interna investeringar som syftar till att uppnå klimat och miljömål. Motionärerna menar att arbetet med klimatomställning måste intensifieras och att detta skulle ge ytterligare verktyg för att investera långsiktigt och hållbart.

Motionen har skickats på remiss till miljönämnden, numera miljö- och regionutvecklingsnämnden, som föreslår att motionen är besvarad med hänvisning till pågående arbetet med Miljömål 2030.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Motion Vänsterpartiet Carina Örgård Hållbar miljö

Program
9 av 18
Publicerad
tisdag 26 september 2023

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 26 september 2023