Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Budgetbeslut

Regionfullmäktige 30 november 2010

Nya satsningar på 243 miljoner i budgeten

Regionfullmäktige beslutade att budgeten för 2011 som togs i juni ska gälla med några kompletteringar.

I juni i år beslutade regionfullmäktige budgeten för nästa år samt inriktning för åren 2012 och 2013. Budgetförslaget lades av Socialdemokraterna, Folkpartiet och Centerpartiet. Den nya politiska ledningen med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet la på dagens sammanträde fram samma budget men med kompletteringar som innebär nya satsningar på 243 miljoner kronor.

Sedan budgetbeslutet i juni har de ekonomiska förutsättningarna ändrats främst genom ökade statsbidrag i regeringens budget och ändrade bedömningar av skatteunderlagstillväxten. Samtidigt visar prognosen på ökade pensionskostnader på drygt 253 miljoner kronor nästa år.

Ökade intäkter och ökade kostnader samt bland annat en förändring som innebär att medfinansieringen av det västsvenska infrastrukturpaketet helt får belasta 2010 års resultat, ger att satsningar på 243 miljoner kronor kan göras på Västra Götalandsregionens verksamheter nästa år.

Satsningarna fördelas så här:

- Västra Götalandsregionens sjukhus behöver stabilisera sin ekonomiska situation och tillförs därför 200 miljoner kronor.

- En översyn av prisbilden på regionala resor behöver genomföras. I väntan på denna översyn tillförs Västtrafik 40 miljoner kronor.

- Ny lagstiftning har gett patientnämnderna ett utvidgat uppdrag. För att klara detta tillförs patientnämnderna två miljoner kronor.

- Kulturnämnden tillförs en miljon kronor.

Förutom kompletteringarna kvarstår regionfullmäktiges budgetbeslut från juni 2010 när det gäller verksamhetens inriktning, prioriterade mål, uppdrag med mera.

Beslutet togs efter votering där Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiets budgetförslag ställdes mot Moderaternas förslag. Voteringen utföll så att 74 ledamöter röstade för ledningens förslag, 39 på Moderaternas och 36 ledamöter avstod från att rösta.

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för egna budgetförslag.

Program
6 av 23
Publicerad
tisdag 30 november 2010

Regionfullmäktige 30 november 2010