Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om inriktning för hållbar turism besvarad

Regionfullmäktige 30 november 2010

I en motion föreslår Stefan Kristiansson med flera (MP) att Västsvenska Turistrådet ska få större möjlighet att utveckla inriktningen mot hållbar turism och för detta ändamål använda de fyra miljoner kronor som tidigare öronmärkts för en satsning på flyget för Göteborg Plus.

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med regionutvecklingsnämndens och Västsvenska turistrådets yttranden som pekar på att Västsvenska Turistrådet redan idag arbetar för en långsiktigt hållbar turist- och besöksnäring.

I samband med beslutet gjordes tillägg att regionstyrelsen ska få information om hur Västsvenska Turistrådet arbetar med olika transportslag.

Motion

Program
16 av 23
Publicerad
tisdag 30 november 2010

Regionfullmäktige 30 november 2010