Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Köp av Vita huset i Göteborg godkänt

Regionfullmäktige 30 november 2010

Regionfullmäktige beslutade att godkänna det avtal som innebär att Västra Götalandsregionen köper fastigheten Göteborg Gullbergsvass 703:56, det så kallade ”Vita Huset”, av Göteborgs kommun för 88 miljoner kronor. I avtalet ingår även en eventuellt tillkommande köpesumma på 650 kronor per kvadratmeter för byggrätt på fastigheten.

Västra Götalandsregionen planerar att bygga om det tidigare stationshuset samt bygga till fastigheten i syfte att samla den egna Göteborgsbaserade administrativa verksamheten till en adress i centrala Göteborg. I fastigheten planeras möteslokaler och en arbetsplats för 900 personer.

Det så kallade ”Vita huset” byggdes som stationshus för Berslagsbanan intill centralstationen i Göteborg men har sedan järnvägen förstatligades och persontrafiken flyttades till centralstationen använts för olika administrativa verksamheter.

Program
12 av 23
Publicerad
tisdag 30 november 2010

Regionfullmäktige 30 november 2010