Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Satsning på solenergi ska utredas

Regionfullmäktige 30 november 2010

Birgitta Losman (MP) förslår i en motion att Västra Götalandsregionen ska arbeta fram en plan för systematisk ökning av användning av solenergi inom de egna verksamheterna. Idag finns mindre installationer och frågan undersöks men det finns inte ett systematiskt arbete.

Regionfullmäktige beslutade att bifalla motionen genom att ge uppdraget att utreda en systematisk ökning av solenergi i Västra Götalandsregionens egna verksamheter. En sådan satsning kan även bidra till Västra Götalandsregionens profil som föregångare i hållbarhetsfrågor och driva utvecklingen för ett oberoende av fossila bränslen i Västra Götaland.

Motion Birgitta Losman

Program
15 av 23
Publicerad
tisdag 30 november 2010

Regionfullmäktige 30 november 2010