Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Revers till Debatt trängselskatter i Göteborg

Regionfullmäktige 30 november 2010

Regionfullmäktige beslutade att yttra sig till trafikverket över utformningen av den planerade trängselskatten i Göteborg. I yttrandet föreslår Västra Götalandsregionen att det geografiska området ska minskas enligt det förslag som kallas skatteområde Gul och att den så kallade flerpassageregeln ska vara 60 minuter.

Skatteområde Gul innebär att ett mindre område på Hisingen ingår i zonen för trängselskatt men att effekten för intäkter, minskad trängsel och minskad miljöpåverkan blir likvärdigt med det tidigare förslaget kallat Blå. Med skatteområde Gul blir det dessutom färre betalstationer och zonen har bättre förutsättningar att uppfattas som enkel och logisk.

Västra Götalandsregionen förordar också en flerpassageregel på 60 minuter. Det innebär att om man med bil passerar flera betalstationer inom 60 minuter, kommer bilen bara att beskattas en gång.

I sitt yttrande vill Västra Götalandsregionen med hänsyn till konkurrensaspekter att även utländska fordon ska kunna beskattas.

Beslutet avgjordes genom votering. 130 ledamöter röstade för regionstyrelsens röslag, 7 emot och 7 avstod från att rösta. Fem ledamöter deltog inte i omröstningen.

Sjukvårdspartiet och Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.

Program
11 av 23
Publicerad
tisdag 30 november 2010

Regionfullmäktige 30 november 2010